ONSDAG 3 FEBRUARI 2021


Foto/källa: Lidköpings kommun

Detaljplaneförslag för nytt bostadsområde i Vinninga

Nu finns förslaget på detaljplanen gällande Vinninga Trädgårdsby ute för samråd. Det innebär att bland annat alla medborgare har möjlighet att lämna in eventuella synpunkter fram till och med den 26 februari.

Vinninga Trädgårdsby föreslås ha trädgårdsstadens täthet, småskalighet och grönska som förebild samt Vinningas byidentitet som genomsyras av gemenskap, lugn och den ständigt närvarande skogen och åkerlandskapet.

Nyhet/Pressmeddelande från: Lidköpings kommun