ONSDAG 30 DECEMBER 2020


Bild av LuAnn Hunt från Pixabay

Vaccination av de äldre i Götene kommun påbörjas idag

Idag kommer vaccineringen mot covid-19 att påbörjas på kommunens äldreboende, först ut är de boende på Kastanjegården. Man räknar med att kunna vaccinera samtliga boende under samma dag..

Under de två första veckorna 2021 kommer alla som har kommunal hälso- och sjukvård att vaccineras, detta sker i patientens hem.

Närhälsans vårdcentral kommer att vaccinera de som har hemtjänst.

Vård- och omsorgspersonal inom kommunen kommer vaccineras av externa utförare.