SÖNDAG 27 DECEMBER 2020


Bild av Michal Renco från Pixabay

Två nya fall av trikiner hos vildsvin

På mindre än en vecka har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, hittat två fall av trikiner hos vildsvin.

Det första provet kom från en sugga på 80 kg skjuten i Katrineholms kommun och provet innehöll 17 larver per gram kött. Det andra vildsvinet var också en sugga. Den sköts i Bjuvs kommun i Skåne och vägde 70 kg och i köttet fanns 10 larver per gram.

Mellan 130 000 och 150 000 vildsvin kommer förmodligen ha trikintestats innan årets slut men endast enstaka individer är positiva vid testning.

– Hittills i år har nio fall av infekterade vildsvin påträffats i sex olika län. Det visar på en låg förekomst av trikiner i stora delar av landet, säger Eva Osterman Lind, veterinär på SVA:s parasitlabb. 

Man är skyldig att låta undersöka vildsvinskött för trikiner innan det säljs eller ges bort. Om trikiner påvisas i provet i är det viktigt att kroppen destrueras så att inte andra djur kan äta av kadavret och infekteras.

– Eftersom köttet kan innehålla många trikinlarver per gram kött är det viktigt att testa innan man äter det. Alternativt måste köttet hettas upp till minst 68 grader och det brukar inte vara ett alternativ för de som vill ha saftigt kött på sin tallrik, berättar Eva.

Nyhet/Pressmeddelande från: Statens veterinärmedicinska anstalt
(Artikeldatum hos SVA 2020-12-22)