TORSDAG 10 DECEMBER 2020


Bild av Derek Naulls från Pixabay

Pälsningen avslutad – inga nya fall av covid på mink

Pälsningen på landets minkfarmer har avslutats. Därmed har cirka 85 procent av de minkar som hålls för pälsproduktion avlivats. Samtliga besättningar har också undersökts för coronavirus (Sars-CoV-2), men inga nya fall på mink har rapporterats sedan den 13 november.

Sedan början av november har den så kallade pälsningen pågått på landets minkfarmer. Sammanlagt avlivas 550 000 av de minkar som hålls för pälsproduktion. Förra veckan avslutades pälsningen.

–Efter pälsningen finns cirka 90 000 djur kvar. Jordbruksverkets bedömning är att risken för nya utbrott av Sars-CoV-2 på mink därmed är lägre, eftersom det är färre människor som kommer att gå in i besättningarna och man dessutom kan ha glesare bland djuren, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

Inga nya fall sedan 13 november

Den 23 oktober bekräftades det första fallet av mink med coronavirus i Blekinge. Sammanlagt har smitta konstaterats på 13 besättningar, samtliga i Blekinge. Provtagning har gjorts på alla minkfarmer i Sverige, men sedan den 13 november har inga fler nya fall upptäckts vid virusanalyser. Övervakningen fortgår dock med kontinuerlig provtagning avseende förekomst av virus och antikroppar hos de avelsdjur som är kvar efter pälsningen.

Restriktioner för samtliga minkfarmer

Jordbruksverket beslutade den 5 november om restriktioner för samtliga svenska minkfarmer.

–Syftet med restriktionerna är att förhindra smitta till minkarna och att smitta förs ut från besättningarna. Jordbruksverket har arbetat nära minknäringen för att säkra att alla vet vad restriktionerna innebär och hur de ska följas. Under förra veckan har vi även gjort tillsynsbesök på minkfarmer i Blekinge för att följa upp hur restriktionerna följs säger Håkan Henrikson.

Mer information

Jordbruksverkets information om restriktioner
SVA:s information om övervakning av coronavirus (Sars-CoV-2) hos mink

Nyhet/Pressmeddelande från: Jordbruksverket