TISDAG 1 DECEMBER 2020

Ökning av patienter på Skaraborgs Sjukhus med covid-19

Den 1 december kl. 10:00 fanns det totalt 248 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 36 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

Skaraborgs sjukhus:
57 personer varav 7 på IVA

NU-sjukvården:
33 personer varav 2 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
85 personer varav 17 på IVA

Sjukhusen i Väster:
21 personer varav 3 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
52 personer varav 7 på IVA