TORSDAG 26 NOVEMBER 2020


Foto/källa: Moelven Vänerply AB

Moelven Vänerply startar upp produktionen igen

17 november meddelade Moelven Vänerply AB att man valt att stänga ner sin produktion till följd av konstaterad smitta av Covid-19. Anläggningen har nu hållit stängt i sju dagar och under tiden har man lyckats ringa in smittkällan.

20 personer är fortsatt i karantän och två har friskförklarats efter att varit smittade. Hela fabriken har sanerats och åtgärder vidtagits för att på ett säkert sätt kunna starta upp produktionen igen.

- Vi har gjort det vi kan för att bryta smittkedjan och vidtagit de åtgärder som anses nödvändiga för att kunna köra igång produktionen igen på ett säkert sätt, säger George Peterson, vd Moelven Vänerply AB.

Till en början kommer produktionen köras med lite lägre kapacitet.

- Vi har fortsatt våra medarbetares hälsa som första prioritering. Vi uppmanar så klart till fortsatt försiktighet och har man minsta lilla symptom ska man stanna hemma, säger George.

Under den tillfälliga nedstängningen har Moelven Vänerply AB kunnat leverera utan avbrott och ser inte nu några hinder för att kunna fortsätta hålla en bra leveransförmåga.

Nyhet/Pressmeddelande från: Moelven Vänerply AB