MÅNDAG 23 NOVEMBER 2020


Foto/källa: PEAB

Betongfabrik med den senaste teknologin öppnar i Skara

– Kunderna har ett allt större fokus på hållbarhet och det är viktigt för oss att kunna erbjuda produkter som både håller högsta kvalitet och minskar klimatavtrycket, säger Kenth Sturesson, avdelningschef för Swerocks betongverksamhet i västra Sverige.

Den växande efterfrågan visar att satsningen på vad som betecknas som Sveriges klimatsmartaste betongfabrik i Skara har varit helt rätt.

– Den nya fabriken gör att vi kan driva utvecklingen av klimatförbättrande betong snabbare framåt,. Swerocks mål är att bli helt klimatneutrala år 2045, men redan 2030 ska vi kunna erbjuda helt klimatneutral betong på marknaden, säger Kenth Sturesson

Swerock, som är ett dotterbolag till Peab, lanserade varumärket ECO-Betong™ för ett år sedan. I ECO-Betong har delar av cementen ersatts av slagg, en restprodukt från stålindustrin. Genom att använda slagg minskar koldioxidutsläppen från tillverkningen upp till 50 procent, beroende på hur stor del som ersätts med slagg. Även de tekniska fördelarna är betydande. Det handlar om ökad syratålighet, minskad värmeutveckling och minskad kloridinträngning genom att betongen blir tätare.

Den högteknologiska fabriken har även utrustats med ett helt slutet vattensystem som gör det möjligt att sedimentera allt restvatten och återanvända detta i produktionen. Även anläggningens roterbilar och betongpumpar uppfyller kraven för den högsta miljöklassningen. Samtliga kemikalier som används är godkända ur miljösynpunkt av BASTA, ett system för att certifiera trygga och giftfria materialval.

– Vi tänker hållbarhet och klimatförbättring i alla led och har också utbildat våra chaufförer i ecodriving, alltså miljövänlig och ekonomisk körning, säger Kenth Sturesson.

Den nya anläggningen är certifierad för framställning av branschens alla typer av produkter.

Nyhet/Pressmeddelande från: PEAB