MÅNDAG 23 NOVEMBER 2020


Bild av David Reed från Pixabay

Länsstyrelsen beslutar om maximalt åtta personer

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta (8) deltagare. Detta gäller även om deltagarna sitter med behörigt avstånd till varandra. Enda undantaget är begravningar. Beslutet gäller från och med imorgon, tisdagen den 24 november.

Dagens beslut innebär alltså att det från och med imorgon, tisdagen den 24 november, är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Alltihop handlar naturligtvis om att begränsa den nu mycket allvarliga smittspridningen av covid-19.

Regeringen har beslutat om undantag för begravningar, som även gäller i Västra Götaland. Det får samlas maximalt tjugo (20) personer vid begravningsgudstjänster, urnsättningar och liknande. Undantaget är lika för alla, oavsett trosinriktning.

Vårt beslut gäller Västra Götalands län. Varje länsstyrelse kommer att besluta om egna föreskrifter eftersom landets länsstyrelser är självständiga myndigheter. Var och en fattar alltså sina egna beslut, men naturligtvis har landets länsstyrelser noga talat sig samman i den här frågan.

Läs mer här!

Nyhet/Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland