TISDAG 17 NOVEMBER 2020

Skaraborgs Sjukhus nu i förstärkningsläge

Med ett allt mer ökande antal av patienter med Covid-19 på Skaraborgs Sjukhus börjar situationen likna den i våras när det var som värst. Därför gick Skaraborgs sjukhus under tisdagseftermiddagen från stabsläge upp till förstärkningsläge.

Man vidtar nu förstärkningsåtgärder för bl.a. utbyggnad av IVA, pandemiplatser, utbildningsinsatser m.m. Vissa verksamheter som är särskilt påverkade i och med spridningen av Corona-viruset tilldelas mer resurser, för att på bästa sätt kunna ta emot patienter i behov av vård och för att minska ytterligare smittspridning.

Under tisdagen vårdas 39 personer på sjukhuset för Covid-19 varav sex på IVA, i våras var den högsta siffran 42 personer med Covid-19 och som mest 12 personer på IVA.