MÅNDAG 16 NOVEMBER 2020

Markant ökning av Covid-19 patienter på Skaraborgs Sjukhus

De senaste veckorna har smittspridningen i samhället eskalerat rejält och kurvan pekar nu brant uppåt och närmar sig oroväckande siffror likt de i våras, vilket ökar på belastningen på sjukvården rejält.

Sedan i fredags har det skett en ökning med 12 personer som vårdas för Covid-19 på Skaraborgs Sjukhus, idag vårdas 34 personer varav 6 på IVA.

Den 16 november kl. 10:00 fanns det totalt 202 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 29 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.