FREDAG 13 NOVEMBER 2020

En av fyra stannar inte vid stopp

En av fyra stannade inte vid stoppskylten när Riksförbundet M Sveriges klubbar gjorde stickkontroller på 32 orter över hela Sverige.

– Att inte stanna vid stopp är en mycket viktig trafiksäkerhetsfråga och det är oroväckande att så många som en av fyra inte respekterar stopplikten, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.

Förtroendevalda från Riksförbundet M Sverige från 18 klubbar och avdelningar har kontrollerat drygt 11 700 trafikanter på 32 orter över hela Sverige. 25 procent stannade inte vid stoppskylten.

Resultatet visar ingen skillnad mellan mindre orter och större städer. I Storfors och Örnsköldsvik var man bäst på att stanna vid stopp medan trafikanter i Luleå och Kalmar var sämst. Undersökning genomfördes under juni–september 2020.

M Sverige genomförde motsvarande undersökning 2013 och 2016. År 2013 gjordes 4 672 observationer, då visade resultatet att 32 procent trafikanterna inte stannade vid stopp. 2016 gjordes 3 162 observationer och då var det 23 procent av förarna som inte stannade vid stopp. Och 2020 är resultatet 25 procent. Att inte stanna vid stopp är inte bara en trafiksäkerhetsfara utan också en trafikförseelse där bötesbeloppet är 2 500 kronor (Åklagarmyndigheten).Fakta
  • Antal orter: 32
  • Totalt antal fordon: 11 756
  • Antal som stannar: 8 802
  • Andel som stannar: 75 %
  • Antal som inte stannar: 2 954
  • Andel som inte stannar: 25 %
Bäst: Storfors (klubb Kristinehamn) 100 % stannar, Örnsköldsvik 97 % stannar

Sämst: Luleå 70 % stannar inte, Kalmar 51 % stannar inte

Nyhet/Pressmeddelande från: M Sverige