FREDAG 13 NOVEMBER 2020

Smittspridning på en förskola i Skara

Flera personer som vistats på Förskolan Fibblan har bekräftats med covid-19. Barn- och utbildningsförvaltningen har varit i kontakt med medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen och med smittskyddet vid Västra Götalandsregionen för att rådgöra i den specifika situationen. För att stoppa smittspridningen provtas just nu alla medarbetare på förskolan, oavsett om man skulle uppvisa symtom eller inte.

– Det är en oerhört tråkig situation där många blir berörda. Alla som uppvisar symtom och som vistats i lokalerna är hemma, som de ska. Vi gör allt vi kan för att de som behöver ha sina symtomfria barn i vår verksamhet ska kunna ha det på ett tryggt sätt under nästa vecka, säger Ulrika Kragner, barn- och utbildningsförvaltningens biträdande förvaltningschef.

Fibblans lokaler kommer att genomgå hygienstädning vid ett par tillfällen de närmsta dagarna för att inget virus ska finnas kvar på några kontaktytor. Samtliga berörda vårdnadshavare och medarbetare är informerade om de åtgärder som nu genomförs.

– Det här är påfrestande för verksamheten och alla som är i den. För att minska antalet personer som vistas på förskolan uppmanar vi därför de vårdnadshavare som kan, att stanna hemma med sina barn under nästa vecka. Det är oerhört viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens råd i det här läget, för det är bara tillsammans vi bromsar smittspridningen, säger Ulrika.

Nyhet/Pressmeddelande från: Skara kommun