ONSDAG 11 NOVEMBER 2020


Kajen utmed Motala Gamla Verkstad renoveras och blir en ny attraktiv gästhamn till kommande säsong - Foto/källa: AB Göta kanalbolag

Stora vinterarbeten på Göta kanal

Sedan 2016 har över en halv miljard investerats i Göta kanal 2.0, det största renoveringsarbetet på Göta kanal sedan kanalen byggdes. Stora delar av kanalen renoveras för framtida generationer och denna vinters största projekt sker i Motala och i Söderköping.

–Vi arbetar ständigt med att underhålla och renovera Göta kanal för att den ska hålla i många år framöver och kunna fortsätta vara ett av Sveriges största besöksmål. När farleden stänger i slutet av september börjar därför vår säsong för vinterarbeten, berättar Roger Altsäter vd på AB Göta kanalbolag.

Motala

Arbetet vid Motala Gamla Verkstad är i full gång och till sommaren blir den 240 meter långa och renoverade kajen en ny gästhamn i Göta kanal. Den nya kajen förses både med belysningspollare och elförsörjning. I den så kallade lagunen på kanalens norra sida färdigställs även en ny gästhamnsbrygga med laddstolpar för elbåtar. Sedan 2016 har kanalbolaget investerat närmare 70 miljoner kronor i Motala kommun.

–Redan idag är området kring Motala Gamla Verkstad ett populärt besöksmål för att fika och strosa i omgivningarna. Med båtar utmed kajen kommer platsen bli än mer populär för besökare och boende i Motala, fortsätter Roger Altsäter.

Söderköping

I Söderköping är markförhållandena svåra och sträckan mellan Tegelbrukets sluss och Söderköpings gästhamn är inget undantag. På denna sträcka om 1,5 kilometer återställs kanalprofilen till samma djup och bredd som den en gång var. År av erosion har lett till att material rasat ner i kanalen och att vi endast haft fullt djup i en smal ränna i mitten, säger Roger Altsäter.

Projektet innefattar bland annat att se över kanalvallens tätkärna och därefter täta den vid behov. Därefter ska vinkeln på kanalprofilen återställas genom ny strandskoning. I projektet ingår även renovering av den 260 meter långa gästhamnsbryggan vid Söderköping sluss, och göra den bredare än den nuvarande. Kanalbolaget har investerat drygt 220 miljoner kronor sedan 2016 i Söderköpings kommun.

Nyhet/Pressmeddelande från: AB Göta kanalbolag