TISDAG 10 NOVEMBER 2020

Dagens bild från Hällekis med omnejd

De flesta fritidsbåtar har nu gått i vintervila, men så länge det är isfritt fortsätter lastfartygen att anlända till Hönsäters hamn.