MÅNDAG 9 NOVEMBER 2020

Västra Götalandsregionen drar tillfälligt ned på PCR-provtagning

Just nu ökar trycket kraftigt på provtagning för covid-19. För att få bukt med svarstiderna minskar Västra Götalandsregionen sin provtagning med 25 procent tillfälligt under vecka 46.

Under oktober månad har smittspridningen av covid-19 ökat i Västra Götaland. Som en följd av det har efterfrågan på provtagning för pågående infektion, så kallat PCR-prov, ökat kraftigt. Under september och början av oktober togs ungefär 20 000 prover per vecka men efterfrågan är nu uppe på ungefär 30 000 prover per vecka.

Västra Götalandsregionen har vidtagit flera åtgärder för att öka kapaciteten, men just nu är efterfrågan större än vad laboratorierna klarar av att analysera. En instruktion har därför gått ut till samtliga vårdcentraler i Västra Götaland med uppmaning om att minska sin provtagning med 25 procent under resten av veckan.

– Det är olyckligt men snabba svarstider är ett måste för att upptäcka och stoppa smittkedjor. Vi arbetar målmedvetet med ett antal kommande lösningar för att öka kapaciteten ytterligare och hoppas att detta blir en tillfällig åtgärd under den här veckan, säger Jan Kilhamn, regional samordnare för provtagning covid-19.

Västra Götalandsregionens förhoppning är att kunna koppla in ny analyskapacitet från och med nästa vecka. Så snart kapaciteten ökar kommer begränsningen att släppas.

Stanna hemma vid sjukdom och vid väntan på provsvar

Den som har förkylningssymtom ska alltid stanna hemma och undvika att träffa andra. Det är också viktigt att den som provtar sig stannar hemma till dess att den får sitt provsvar.

Nyhet/Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen