FREDAG 6 NOVEMBER 2020

Statistik, besöksundersökning och utvärdering av sommarsäsongen och Coronaläget för besöksnäringen i Destination Läckö-Kinnekulle 2020

När sommarsäsongen och det turbulenta Corona-året hittills summeras i Destination Läckö-Kinnekulle märks både toppar och dalar.

- Det har varit ett stort besökstryck på natur- och kulturbesöksmål i destinationen. Redan i våras var det många som hittade ut i destinationens fina naturområden och den trenden har fortsatt över sommaren och långt in på hösten. Våra besöksundersökningar under säsongen visar att 75 % av besökarna är förstagångsbesökare. Att möta en strid ström med vandrare ute i våra naturområden i oktober och november är något nytt, här arbetar vi nu tillsammans med kommunerna och i dialog med besöksnäringen för att ta tillvara på och skapa nytta av det nyupptäckta intresset, säger Anna Ohlin Ek, vd på Destination Läckö-Kinnekulle.

Samtidigt är det fortsatt extremt tufft för åretruntöppna verksamheter såsom hotell, mötesanläggningar, restauranger och handel.

– Vi såg något av en återhämtning för både hotell och restauranger under sommaren och början av hösten, men med tanke på den senaste veckans nya restriktioner så är det återigen ett tufft läge, säger Anna Ohlin Ek.

De mer säsongsbetonade besöksnäringsaktörena, särskilt på landsbygden, har däremot haft ett år som är långt över förväntan med tanke på Coronapademin, där flera av de mindre boendeanläggningarna, restaurangerna och caféerna har haft en ökad beläggning och försäljning jämfört med tidigare år.

– Besöksnäringen i destinationen har visat på en stor kreativitet när pandemin tvingat oss alla att tänka nytt. Det finns många exempel på nya initiativ, samarbeten och produktutveckling som förhoppningsvis lever kvar även efter pandemin, säger Anna.

Totalt sett från januari till och med augusti har dock en stor minskning av gästnätter skett på hotell, vandrarhem, stugbyar med -35 % i Lidköping jämfört med 2019. I Götene är minskningen mindre och visar på - 8 %. (I Skaraborg har gästnätterna minskat med i snitt -35 % likt Lidköping medan andra städer minskat mer såsom exempelvis Trollhättan -44 %, Skövde -49 %, Borås -50 %, Göteborg -57 %). Gällande camping är den totala minskningen i destinationen -11 % under samma tidsperiod och sammantaget innebär det att gästnätterna totalt minskat från 242 587 år 2019 till 202 091 gästnätter under 2020.

Destination Läckö-Kinnekulle har genomfört flera olika besöksundersökningar i destinationen under året och bland annat märks en stor ökning av förstagångsbesökare sommaren 2020, hela 75 % av dem som kommit med husbil är här för första gången.

– Vi har en destination med ett brett och attraktivt utbud både för oss som bor i närområdet och för tillresta besökare. Vi befinner oss fortfarande mitt i pandemin men försöker nu ändå ha fokus på framtiden och arbetar gemensamt med näringen, kommunerna och lokalbefolkningen för att skapa långsiktiga strategier bland annat inom infrastruktur för turism, friluftsliv och evenemang för att ta tillvara på det vi lär oss under pandemin och förhoppningsvis tillsammans skapa ytterligare kvalitativa värden för en hållbar destination värd att bo, verka i och besöka även i framtiden, säger Anna Ohlin Ek.

Intressant fakta från besöksundersökningarna

Destination Läckö-Kinnekulle ansvarar för besöksräknare på två platser i destinationen; i Spikens fiskehamn och i Falkängens hantverksby. Siffrorna från räknarna visar ett något minskat antal besökare från tidigare år, men upplevelsen från butiksinnehavarna och aktörerna på platserna är att besöken varit mer kvalitativa; de har under sommaren 2020 handlat mer och genererat en ökad omsättning jämfört med sommaren 2019.

Totalt antal besökare juni-oktober 2019/2020

Falkängen 69386/39108
Spiken 81633/75417

Stor användning av digitala kanaler

– På grund av pandemin såg vi tidigt i våras en ökad efterfrågan på vår digitala besöksservice och vi har därför gjort en enorm insats för att förbättra innehållet i de olika kanalerna. Vi har bland mycket annat inventerat och paketerat utomhusaktiviteter på ett nytt sätt, tagit fram mer konkreta reseförslag, skapat portaler för vandring, paddling och cykling på webbsidan, lagt in alla vandringsleder i google-kartor, utvecklat fler självguidade turer i appen för att möta efterfrågan från de många förstagångsbesökarna som varit ute och upptäckt vår destination och naturområden på egen hand, berättar Anna Ohlin Ek.

Nyhet/Pressmeddelande från: Destination Läckö-Kinnekulle