TORSDAG 5 NOVEMBER 2020

DU, ja just DU måste nu göra allt DU kan för att bromsa smittspridningen

Vi måste alla nu hjälpas åt för att försöka minska smittspridningen av Covid-19, vi kan inte längre leva som vanligt, för där människor träffas och möts där sprids också smittan.

”  -Vi är alla så trötta på den här pandemin - men den har inte tröttnat på oss!  ”
sa Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg på en pressträff förra veckan

I hela Västra Götaland gäller nu skärpta råd fram till den 19 november, enligt beslut av Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland. Om det sen blir en förlängning av råden eller ytterligare skärpning av reglerna är upp till oss alla. Det är vi som enskilda individer som måste ta vårt ansvar för att försöka minska smittspridningen av Covid-19 om vi under överskådlig framtid skall kunna hoppas på att kunna återgå till ett normalt liv igen. Men dit kommer vägen att vara mycket lång och svår om vi inte alla hjälps åt nu.

Vecka 43 var det 97 bekräftade fall av Covid-19 i Skaraborg, vecka 44 var det 268 fall, hur många fall det blir denna vecka vågar man knappast tänka på om inte alla följer de uppsatta reglerna. Om inte allt skall gå totalt överstyr så måste alla nu verkligen anstänga sig det yttersta för att följa de skärpta råden, det duger inte med några halvmesyrer längre, det är allvar nu.

De skärpta råden är dessa:

  • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.

  • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

  • Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

  • Alla verksamheter i regionen eller i regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.

  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.