TISDAG 3 NOVEMBER 2020

Lägesrapport: VGR i regionalt stabsläge med anledning av covid-19

Smittspridningen och behovet av sjukhusvård ökar stort även i Västra Götaland. Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg och hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström vädjar tillsammans till allmänheten:
– Vi måste nu alla minska smittan så att inte ännu fler insjuknar! Följ de nya råden och undvik möten, samlingar och köpcentrum.

Västra Götalandsregionen går nu upp i regional stab för att samordna och stödja regionens verksamheter.

För fjärde veckan i rad ökar antalet covid-smittade i Västra Götaland. Under vecka 44 upptäcktes 2984 nya fall, vilket är mer än en fördubbling jämfört med veckan dessförinnan. – Vi har aldrig tidigare haft så skarpa råd som de som gäller nu. Vi måste tillsammans följa råden. Alla i samhället drar nytta av att samhällsspridningen minskar, och den måste göra det nu, säger Thomas Wahlberg.

Fler på sjukhus

Antalet personer som blir så sjuka i covid-19 att de behöver sjukhusvård i Västra Götaland ökar också. Nu vårdas 119 personer för covid-19 varav 14 får intensivvård.

Mot bakgrund av den snabba ökningen av antalet inneliggande har Ann Söderström i dag beslutat att Västra Götalandsregionen går upp i regional stab för att samordna och stödja regionens verksamheter.

– Vi går nu in i ett läge där alltfler behöver sjukhusvård. För många medarbetare på såväl sjukhus som vårdcentraler är det ansträngt och vi behöver samla Västra Götalandsregionens resurser mer effektivt för att stödja förvaltningarna, säger hon.

– Det är en bekymmersam situation med den snabba ökningen och vi behöver nu börja ställa in planerad vård för att frigöra vårdplatser. Vi har bra tillgång till skyddsmateriel, läkemedel och annan utrustning, fortsätter Ann Söderström.

Nyhet/Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen