FREDAG 30 OKTOBER 2020

Nya trädfaddrar längs Göta Kanal

År 2000 utsågs Göta kanal till Årtusendets Svenska Byggnadsverk och den vackra trädallén är en mycket viktig del av det värdefulla byggnadsverket. Göta kanals 10 000 träd är inte bara vackra, rötterna stöttar också upp kanalbanken för att förhindra den att rasa ner i kanalen.

Tyvärr är många av träden i Sveriges längsta trädallé döende. Göta kanalbolag erbjuder därför både privatpersoner och företag möjligheten att bli trädfaddrar till nya träd längs kanalen. Det går att skänka valfritt antal hela träd eller en andelar i ett träd.

–Det är populärt att skänka detta som en gåva till jubileum, dop, begravningar eller liknande högtidsdagar. Vi märker också att det blir mer och mer vanligt att företag köper träd i julklapp till sina anställda säger Roger Altsäter, VD på Göta kanalbolag.

I början på denna veckan var det dags för de årliga trädplanteringsceremonierna som i år ägde rum vid Heda sluss i Östergötland och Tåtorp i Västergötland. Det planterades ett tjugotal ekar respektive 30 lönnar på de respektive platserna. En gång om året bjuds de nya trädfaddrarna in till att delta i en planteringscermoni. Förutom att träden planteras bjuds det på fika och skjuts kanonsalut.

Bland de nya trädfaddrarna i år fanns årsjubilarer, Svenska von Platenföreningen, brudpar och Pionjär Ivan Iwanhoff som var med och grävde Göta kanal. Det deltog även tre sjätteklassare från Malmö som genom ett skolprojekt samlat ihop pengar för att få möjlighet till att donera ett träd. Anledningarna till att bli trädfadder är med andra ord många.

Möjligheten att bli fadder finns året runt och beställningarna görs genom kanalbolagets hemsida.

Nyhet/Pressmeddelande från: AB Göta kanalbolag