TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Samövning med amerikanska flygvapnet

Det är en gemensam övning mellan Sverige och USA som inom kort kommer inledas under svensk ledning. Både Sverige och USA deltar med enheter från marin-, flyg- och markförband och USA deltar även med delar ur sina specialförband. Övningen genomförs i huvudsak i mellersta och södra Sverige.

Nu till helgen kommer amerikanska enheter att baseras på Skaraborgs flygflottilj F 7. Innan övningen startar behöver de träna och känna på sin nya miljö och det innebär en ökad flygverksamhet med transportflyg och stridsflyg från den 30 oktober och några veckor framåt.

- Samarbetet med USA är viktigt för Sverige och att öva tillsammans stärker vår förmåga att genomföra kvalificerade operationer och insatser, både enskilt och tillsammans med andra, säger chefen för Skaraborgs flygflottilj, överste Malin Persson

Under perioden kommer det även att bli en del kvälls- och helgflygningar fram till klockan 24.00 och i området kring Råda kommer lågflygningar samt start och landningar med transportflyg att genomföras. På Skaraborgs flygflottilj F 7 kommer den ordinarie flygverksamheten fortsätta som vanligt.

Övningen är planerad sedan länge och är en del i det bilaterala samarbetet mellan Sverige och USA. Särskild hänsyn har tagits till rådande omständigheter med anledning av Covid-19 och genomförandet är anpassat därefter.


Nyhet/Pressmeddelande från: Försvarsmakten