LÖRDAG 24 OKTOBER 2020


Bild av jacqueline macou från Pixabay

Sista Kinnemilen för säsongen

Vandrarklubben Lundsbrunns sista Kinnemil för säsongen var förlagt till området runt vår klubbstuga i Sävare Lunneberg. Alla 207 vandrarna bjöds på korv, bröd, kaffe och kaka vid målet.

Vandrarklubben vill med detta tacka alla vandrare för en fantastisk säsong med i genomsnitt 184 personer per vandringstillfälle trots den rådande krisen då vi fick avlysa två vandringstillfällen på grund av Corona pandemin.

Vi vill också tacka alla vandrare som i mål kommer med så mycket tacksamhet och fina kommentarer runt våra vandringar, detta skickar vi med till alla banläggare som under året har gjort ett stort arbete med att arrangera våra Kinnemilar.

/Helena Hermansson
Vandrarklubben Lundsbrunn