FREDAG 23 OKTOBER 2020


Vallgatan i slutskedet av ombyggnanden på Stationsområdet - Foto/källa: Skara kommun

Vallgatan i Skara öppnas för trafik

Den 27 oktober öppnas Vallgatan för trafik igen efter att ha varit stängd för allmän trafik sedan den 9 mars.

Den omfattande ombyggnaden av stationsområdet går mot sitt slut och under tisdagen kommer trafiken att släppas på igen på den del av Vallgatan som har varit avstängd. Då har de tillfälliga busshållplatserna tagits bort och infarten till Stationsområdet justerats.

-Vi förskönar staden med åtgärder som kanske kan innebära lite olägenheter, men slutresultatet blir ett sådant att vi får en väldigt vacker stad. Om du kommer förbi Stationsområdet så ser du hur bra det här resultatet har blivit med den nya pendlingsstationen, säger stadsarkitekt Ian Cortes.

Vallgatan har varit öppen för boende och bussresenärer under hela byggperioden, och även om det har funnits alternativ för oss andra att ta oss genom centrum, har avstängningarna tärt på tålamodet hos en del skarabor som inte har respekterat avstängningarna. Men trafikomläggningarna har varit nödvändiga för att garantera säkerheten för de som jobbar och för oskyddade trafikanter.

- Vi förstår att det här har varit lite besvärligt vid vissa tidpunkter på dagarna och vi ber om överseende med detta. Nu är det ju bara en liten tid kvar så vi hoppas att det ska gå bra, säger gatuchef Mats Bäck.

Stationsområdet i sin helhet kommer dock inte att vara klart till den 27 oktober. En cykelparkering under tak, gång-och cykelvägen samt uppsnyggning av framsidan vid Stationshuset återstår fortfarande. I slutet av november planeras en invigning, och den kommer som så mycket annat firande detta år att ske digitalt.

Pressmeddelande från: Skara kommun