TORSDAG 22 OKTOBER 2020


Bild av Free-Photos från Pixabay

Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

I Sverige och i resten av världen fortsätter spridningen av det virus som orsakar covid-19. För att minska spridningstakten föreslår regeringen en förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till den 31 maj 2021.

– Risken för smittspridning är extra stor när människor samlas på små ytor under längre tid. Restauranger, barer och kaféer är exempel på sådana miljöer. Regeringen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förlänger de tillfälliga smittskyddsåtgärder som berör serveringsställen, säger socialminister Lena Hallengren.

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen upphör att gälla vid årsskiftet. Serveringsställen utgör enligt Folkhälsomyndigheten en särskild riskmiljö för smittspridning och myndigheten rekommenderar därför att de regelverk som berör serveringsställen fortsatt bör gälla nationellt.

Med bakgrund av detta föreslår regeringen i en proposition till riksdagen att lagen förlängs fem månader, till och med den 31 maj 2021.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021, då lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen annars skulle upphöra att gälla.

Pressmeddelande från: Socialdepartementet