TORSDAG 15 OKTOBER 2020

Dagens bild från Hällekis med omnejd

Idag var några gamla veteranlastbilar på besök vid Cementas gamla verkstad i Stenbrottet.