ONSDAG 14 OKTOBER 2020

Dagens bild från Hällekis med omnejd

Här uppe vid gamla Folketshus samlas resterna av Hällekis gamla vatten- och avloppsnät. Det rotas och grävs lite överallt i samhället och mycket av det gamla VA-nätet ser ut att vara i behov av utbyte. Idag var delar av Backlyckevägen avstängd på grund av grävarbete.