SÖNDAG 11 OKTOBER 2020

Dagens bild från Hällekis med omnejd

Hellekis Säteri har byggt en utomhus padelbana bakom stora växtuset, den blev klar för en kort tid sedan. Tanken är att den skall hyras ut till allmänheten under sommaren.