TORSDAG 8 OKTOBER 2020

Hur är Coronaläget i Götene just nu?

De senaste två veckorna har 7 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Götene kommun. Det är ungefär samma nivå som under de två föregående veckorna.

Götene får gult ljus

EU-kommissionen har föreslagit ett gemensamt "trafikljussystem" för att kategorisera smittorisken i länder och områden, utifrån antalet nya fall och andelen positiva tester de senaste 14 dagarna. Detta använder vi här för att illustrera hur Götene ligger till, och kunna jämföra med andra områden.

Sett till befolkningen har Götene haft 53 nya fall per 100 000 invånare, under de senaste två veckorna. Om Götene var ett land skulle det därmed få gult ljus.

I hela landet skulle just nu nio kommuner, men inga län klassas som röda, enligt EU:s gränsvärden. 162 av 290 kommuner och 19 av 21 län skulle listas som gula.


Var är fallen flest just nu?

I hela Västra Götalands län rapporterades 893 nya fall de senaste två veckorna, vilket är betydligt fler än under de föregående två veckorna (+40 procent).Flest nya fall i länet, sett till befolkningen, rapporterades i Strömstads kommun, som hade 128 fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.

Hur hårt har Götene drabbats?

Sedan pandemins utbrott har Götene haft ett ganska genomsnittligt antal fall, sett till sin befolkning, med totalt 530 fall per 100 000 invånare.Så här har antalet nya bekräftade fall utvecklats, län för län och dag för dag.


EU:s trafikljussystem:
  • Grönt: Under 25 fall / 100 000 invånare de senaste 14 dagarna, och under 3 procent positiva svar
  • Gult: 25-150 och under 3 procent positiva svar, eller mellan 25-50 fall och över 3 procent positiva svar
  • Rött: Över 150 och under 3 procent positiva svar eller över 50 fall och över 3 procent positiva svar
  • Grått: Otillräcklig information eller färre än 250 tester per 100 000 invånare.

Källa: Newsworthy