ONSDAG 7 OKTOBER 2020


Bild av zwei5 från Pixabay

Släckta bakljus en trafikfara

Sedan nästan tio år tillbaka gör EU-regler det möjligt för bilar att framföras med släckta bakljus på våra vägar under dagtid. Men en del förare missar att ställa om ljuset manuellt, som exempelvis vid dimma eller nederbörd. Det är en allvarlig trafikfara och är något som Riksförbundet M Sverige har påtalat riskerna med under flera års tid.

– Ansvaret för bilens belysning ligger på föraren. Men biltillverkarna har inte gjort det särskilt enkelt, symboler och automatiska lägen kan vara svåra att förstå, säger Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.

En bidragande orsak till att förare missförstår systemet kan vara att delar av bilens belysning lyser även om bakljusen inte gör det, som främre strålkastare och instrumentpanelen. Att Sverige tidigare, och under mycket lång tid, hade hårda regler om både halvljus och tända bakljus kan också ha bidragit till att många förare helt enkelt antar att bakljusen på en bil alltid är tända.*

– Den som är det minsta osäker ska självklart lägga ett par minuter på att sätta sig in i hur lamporna på den egna bilen fungerar, säger Heléne Lilja.

Syftet med EU-reglerna om bilbelysningen, kallade daytime running lamps, DRL*, är att spara energi och därmed bränsle. Belysning med svagare strömstyrka än halvljuset innebär att mindre effekt krävs från bilens generator och motor, även om betydelsen har kommit att minska allt mer i takt med att biltillverkare byter ut traditionella glödlampor till energisnål LED-teknik.

Ha koll på bilens bakljus – följ våra råd och tips:

* I M Sveriges undersökning 2018 körde drygt 15 procent av personbilarna med släckta bakljus efter mörkrets inbrott.

** DRL, daytime running lamps (eller lights) är ett ljusläge som är starkare än parkeringsljus men svagare än halvljus. På många nyare bilmodeller är DRL-belysningen ofta ett slags designelement som kan ha olika former och är normalt baserad på LED-teknik.

Pressmeddelande från: M Sverige