TISDAG 6 OKTOBER 2020

Planer på temalekplats i Lidköping

Att det funnits idéer och planer för en temalekplats i närheten av Nya stadens torg har vi skrivit om tidigare i kommunens kanaler. Idag tog Samhällsbyggnadsnämnden beslut om att den förstudie som tagits fram ska tas vidare till nästa fas. Nu ska projektering och detaljplanering av platsen göras.

- Jag tror att detta blir ett lyft för centrum och våra barnfamiljer. En lekplats är en naturlig samlingsplats. Lekplatsen kommer att knyta an till vår historia och inbjuda till både lek och lärande, säger Gustav Edvinsson ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Där sommarlekplatsen stått tidigare, vid Lidan, är det tänkt att lekplatsen ska ligga. Fokus är att Lidköpings historia och rika kulturella arv ska genomsyra utformningen. Lekplatsen ska uppmuntra till både fantasi och lärdom, inte minst om stadens historia. Det råder ingen brist på uppslag och inspel till utformning då staden har en intressant historia som på många sätt lämpar sig att visualisera i en sådan här lekpark.

Temalekplatsen kommer att ha en budget på 5,5 miljoner kronor och planeras stå färdig sommaren 2021.

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun