MÅNDAG 5 OKTOBER 2020


Foto: Carla Karlsson

Dags för Nystart Skaraborg

Vi lever minst sagt i oförutsägbara tider, som i ett historiskt perspektiv kommer rita om kartor. Händelseutvecklingen nu kommer att prägla vår vardag lång tid framöver. Det vi gör nu, kommer framtida generationer att bära med sig. Därför är det både viktigt hur vi agerar här och nu, för vår samtid, men samtidigt oerhört viktigt för framtida generationer. Kombinationen av en hälsokris som över en natt också blev en ekonomisk kris, och slog till med en sådan hastighet, kräver en hel del av oss. Det är i tider som dessa med det goda samtalet som grund, som ställer krav på tydlighet, långsiktigt ledarskap samt ödmjukhet, som vi både måste göra om och göra rätt.

Att kickstarta svensk ekonomi är grunden för vårt välstånd, både här och nu, och för framtiden. Samtidigt är det långsiktiga sunda reformer som tänder utvecklingskraften i hela Skaraborg, som avgör när vi, tar oss vidare i nästa steg av pandemin.

Sverige och Skaraborg behöver en ny kurs för att bli ett bättre land och ta oss igenom och ur Coronakrisen. Det måste till tydlig ledning och förändring med fokus på framför allt trygghet, ekonomi och jobb samt integrationen. För nystart Skaraborg, för att våra bygder, ska komma igen och komma framåt, behövs både hoppfullhet och beslutsamhet. Det behövs tydliga långsiktiga reformer som tar tag i gemensamma utmaningar och som visar ambitionen om att komma framåt.

För det första är grunden att man känner trygghet, att oron växlas till trygghetsstrategier för att tyglas, både i den nära vardagen och i vårt gemensamma samhälle. Moderaterna kommer att söka stöd för en ny och tuffare kriminalpolitik. Det krävs nya verktyg för att polisen, rättsväsendet och förebyggande arbetet ska få en nystart.

För det andra är det jobben, jobben och jobben, ja den bredden som får fler Skaraborgare att komma till sin rätt, att bidra till det gemensamma och förverkliga sina livsprojekt. Ja det kommer att se annorlunda ut än innan pandemin slog till, för vissa branscher drabbas hårt och andra inte. Men med fokus på ytterligare en i arbete, än en som går på bidrag, kommer vi snabbare tillbaka till starkare tillväxt, och företagare och medarbetare som ges möjlighet att dra sitt strå till stacken.

För det tredje, vi måste på allvar ta tag i integrationen, genom att göra det enklare, snabbare för fler att komma i arbete. Sverige behöver en långsiktig hållbar stram invandringspolitik som räcker längre än korta mandatperioder.

Sverige och Skaraborg behöver en ny kurs framåt, en nystart för Skaraborg. Den behöver bl a innefatta hoppfullhet och beslutsamhet. Vi ser att fler bryr sig, som tillsammans vill se att vårt land tar sig igenom och ur en historisk kris. För att göra det krävs både Corona-åtgärder här och nu, för att övervintra, men samtidigt ta tag i utmaningar som kräver långsiktiga reformer. Så blir Sverige och Skaraborg starkare, i oförutsägbara tider.

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg