FREDAG 2 OKTOBER

Hur är Coronaläget i Götene just nu?

De senaste två veckorna har 9 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Götene kommun. Det är en klar uppgång jämfört med de två föregående veckorna (+6 fall).

Götene får gult ljus

EU-kommissionen har föreslagit ett gemensamt "trafikljussystem" för att kategorisera smittorisken i länder och områden, utifrån antalet nya fall och andelen positiva tester de senaste 14 dagarna. Detta använder vi här för att illustrera hur Götene ligger till, och kunna jämföra med andra områden.

Sett till befolkningen har Götene haft 68 nya fall per 100 000 invånare, under de senaste två veckorna. Om Götene var ett land skulle det därmed få gult ljus.

I hela landet skulle just nu sju kommuner, men inga län klassas som röda, enligt EU:s gränsvärden. 148 av 290 kommuner och 15 av 21 län skulle listas som gula.


Var är fallen flest just nu?

I hela Västra Götalands län rapporterades 832 nya fall de senaste två veckorna, vilket är betydligt fler än under de föregående två veckorna (+39 procent).


Flest nya fall i länet, sett till befolkningen, rapporterades i Strömstads kommun, som hade 165 fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.

Lessebo kommun har just nu flest fall i landet, sett till sin befolkning. Kommunen har haft 669 fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.

Hur hårt har Götene drabbats?

Sedan pandemins utbrott har Götene haft ett ganska genomsnittligt antal fall, sett till sin befolkning, med totalt 510 fall per 100 000 invånare.EU:s trafikljussystem:
  • Grönt: Under 25 fall / 100 000 invånare de senaste 14 dagarna, och under 3 procent positiva svar
  • Gult: 25-150 och under 3 procent positiva svar, eller mellan 25-50 fall och över 3 procent positiva svar
  • Rött: Över 150 och under 3 procent positiva svar eller över 50 fall och över 3 procent positiva svar
  • Grått: Otillräcklig information eller färre än 250 tester per 100 000 invånare.

Informationen hämtad från: Newsworthy