TORSDAG 1 OKTOBER 2020

Service och Teknik tar över Falkängen 2021

Nuvarnade arrendeavtal för Falkängen går ut 31 december i år och det kommer inte att förlängas. Från 1 januari 2021 tar Service och Teknik över drift och skötsel av fastigheterna.

Falkängen kommer framöver att säljas men inte förrän en ny detaljplan är upprättad, den kan vara klar som tidigast vinter 2021.

Förhandling med hyresgäster för perioden maj-augusti 2021 pågår, inga hyresavtal skall enligt sammanträdesprotokoll (24 sep) från Nämnden för Service och Teknik ännu vara undertecknade.