TORSDAG 1 OKTOBER 2020


Foto/källa: Bankomat AB

Uttagen av kontanter i Västra Götaland minskar

Invånarna i Västra Götaland tog ut 5,9 miljarder kronor i Bankomats uttagsautomater under första halvåret 2020. I genomsnitt tog varje invånare i Västra Götaland ut 572 kronor i månaden, vilket är en minskning med 18 procent jämfört med första halvåret 2019.

– Den stora minskningen av kontantuttag förklaras delvis av coronapandemin. Många har varit hemma mer, konsumerat mindre och förändrat sina betalningsvanor, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

Utvecklingen i Västra Götaland följer riket i stort, där uttagen av kontanter minskade från 41 miljarder kronor under första halvåret 2019 till 34 miljarder första halvåret 2020. Tidigare statistik från Kontantbarometern visar att uttagen i Sverige sett över tid minskar med ungefär 10 procent per år.

– Bankomat vill att kontanter ska finnas kvar som betalningsmedel runtom i Sverige under överskådlig tid. Samtidigt ser vi på längre sikt positivt på övergången från kontanta till digitala betalsätt, säger Johan Nilsson.

Den 1 januari 2021 träder en ny kontantlag i kraft. Enligt lagen är sex stora banker skyldiga att se till att privatpersoner inte har för långt från sin bostad till närmaste ställe att ta ut kontanter. Bankomat hjälper nu bankerna att uppfylla lagkravet.

– Lagen om kontantuttag måste nu åtföljas av statliga insatser för att andra delar av kontantkedjan ska fungera. Särskilt viktigt är det med incitament och åtgärder som gör det mer attraktivt för handeln att ta emot kontanter, säger Johan Nilsson.

Fakta om Kontantbarometern

Statistiken bygger på de samlade uttagen och insättningarna från Bankomats kontantautomater i landet. Beräkningen av genomsnitt per person bygger på SCB:s statistik över hela Sveriges befolkning.

Kontantbarometern per kommun i Västra Götaland

Uttag och insättning per person och månad under första halvåret 2020 i varje kommun i Västra Götaland.*I vissa kommuner saknas insättningsautomater och därför redovisas inte insättning i de kommunerna.

Pressmeddelande från: Bankomat AB