TORSDAG 24 SEPTEMBER 2020


Antal bekräftade nya fall per vecka - Foto/källa: VGR

VGR lägesrapport: Ökning av antalet fall med covid-19

Något fler fall än föregående vecka. Det finns dock lokala variationer i Västra Götaland. Smittskydd Västra Götaland ser en ökning i Boråsområdet.

Under vecka 38 rapporterades 341 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är en ökning med 37 fall jämfört med föregående vecka.

Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg manar till fortsatt försiktighet.

– Vi måste alla fortsätta att ta ansvar för att minska smittspridningen. Vi får inte slarva med rekommendationerna, gör vi det kommer vi att få fortsatt ökning och att fler behöver sjukhusvård, säger han.

Thomas Wahlberg framhåller särskilt att vi är i en pandemi och att det är viktigt att tänka på att vara försiktig med fester, kalas och andra sammankomster.

– Vi ser nu att det sker smittspridning efter just fester, där det kan ha varit svårt att klara rekommendationerna om avstånd och handhygien, fortsätter han.

Lokala variationer i behovet av sjukhusvård

Behovet av sjukhusvård för covid-19 ur ett helhetsperspektiv för VGR visade under vecka 38 små förändringar från dag till dag. I genomsnitt vårdades totalt 46 personer på sjukhusen runtom i Västra Götaland, varav 6 personer på intensivvårdsavdelning, IVA. Dock finns ett par lokala variationer där antalet inneliggande ökat något den senaste tiden.

I går, den 23 september klockan tio, fanns totalt 42 inneliggande patienter varav 5 på IVA.

– Sjukvården har god kapacitet att hantera de covidpatienter som behöver vård. Men det är viktigt att vi alla hjälps åt och följer rekommendationerna om att stanna hemma vid förkylningssymtom, undvika större sociala sammanhang och hålla god hand- och hosthygien. Annars är det fler som riskerar att bli allvarligt sjuka, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen.

Allmänhetens antikroppstestning öppnar på måndag

Sedan pandemins början har Västra Götalandsregionen provtagit över 50 000 patienter och vårdpersonal för antikroppar mot covid-19. Nästa vecka öppnar provtagning även för allmänheten via en särskild bokningssida på webbplatsen 1177.se.

Länk: 150 vårdcentraler redo för antikroppstestning

Antikroppstester har för Västra Götalandsregionen lägre prioritet än PCR-tester, som visar pågående covid-19 och kan bidra till att bryta smittkedjor. Antalet tider för antikroppstest kommer att vara begränsat per vecka, men möjligheten att testa sig kommer att finnas kvar en lång tid framöver. Om tiderna tar slut kan man försöka igen veckan därpå.

– Vårdcentralerna i Västra Götaland gör ett fantastiskt jobb med testning och smittspårning ovanpå sitt ordinarie arbete, som också inkluderar att ta igen de besök som inte blivit av under våren. Just nu är det våra vårdcentraler som har högst belastning i vården, säger Ann Söderström.


Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen