MÅNDAG 31 AUGUSTI 2020

Planer på att riva delar av Hällesäter

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Götene kommun har tagit ett beslut att riva en del av Hällesäter, Hönsäter 5:18, vilket är den fastighet där Kullebarn tidigare hade sin verksamhet.

Ingen kommunal eller annan verksamhet ser ut att ha behov av lokalerna så därför föreslås det att hela fastigheten, Hönsäter 5:18, skall rivas någon gång under detta år.

Efter rivningen skall marken iordningställas då det är en central plats i samhället, men det kommer att hanteras som separat investeringsprojekt för nästa år.