FREDAG 28 AUGUSTI 2020

Vägen mellan Råbäck och Blomberg får ny beläggning

Nästa vecka med start på tisdag kommer vägen mellan Råbäck och Blomberg att få ny beläggning, även här blir det grus ovanpå men inte så grovt som på en del andra vägar i området och dessutom kommer beläggningen att plattas till med en vält direkt, nästan samma process som vid asfaltering.

Mellan tisdag och torsdag kommer vägen att vara avstängd i omgångar i olika områden mellan uppfartsvägarna. Behöver någon komma fram till en fastighet finns personal behjälplig.

Beläggningsarbetet kommer att påbörjas i Råbäck under tisdagen.