TISDAG 25 AUGUSTI 2020


Bild av Free-Photos från Pixabay

Efterlevnaden av rekommendationer för inrikesresor och sommaraktiviteter i Västra Götaland vecka 35

Höstterminen har börjat och vädret är svalare. Det märks i kommunernas rapporter till Länsstyrelsen. Trängseln på badplatserna är borta och sommargästerna har lämnat kustkommunerna. Samtidigt har problem dykt upp på andra håll, som i kollektivtrafiken.

Skolorna har startat och många är tillbaka på jobbet, vilket syns i kommunernas rapporter om efterlevnaden för inrikes resor och sommaraktiviteter.

Totalt rapporterar 29 kommuner att de inte ser några brister i efterlevnaden. Vad gäller de kommuner som rapporterar vissa brister handlar det inte längre om fullpackade stränder utan snarare om trängsel på bussar och spårvagnar, och i viss mån även köpcentrum. En kommun rapporterar allvarliga brister i efterlevnaden. Det är Göteborgs Stad, där man fortfarande är bekymrad över kroglivet kvällar och nätter.

Svårt att hålla avstånd på bussen

Trots fler turer, råd om att jobba hemma och förskjutningar i schemat för skolelever fortsätter trängseln i kollektivtrafiken vara ett faktum på sina håll. Resenärer får ibland trängas i mittgångar och har svårt att hålla avstånd. Det har varit trångt i Göteborg, främst i rusningstrafik. Andra kommuner som rapporterar om trängsel i kollektivtrafiken är Kungälv, Orust, Uddevalla och Munkedal, men Länsstyrelsen känner också till att det varit trångt på vissa bussar längre inåt landet, som i Skövde, Hjo och Karlsborg.

Unga reser till och från skolan

Gymnasieskolorna har öppnat och eleverna börjar nu åka till och från skolan igen. Smittskyddsläkare har senaste tiden uttryckt en oro för att unga slappnar av och kanske inte bryr sig om myndigheternas rekommendationer. Även om unga oftast får lindriga symptom vid corona, kan de bli smittbärare till mer sårbara personer. Länsstyrelserna och kommunerna har jobbat med kommunikation till unga i samband med skolstarten och även spridit filmen Skydda en mormor.

*Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland