TISDAG 25 AUGUSTI 2020

Fri parkering för sjukhuspersonal året ut

Personalparkeringarna vid Västra Götalandsregionens sjukhus blir fortsatt avgiftsfri året ut. Det beslutade regionstyrelsen vid sitt sammanträde. Den avgiftsfria parkeringen innebär minskade intäkter om cirka 1,8 miljoner kronor per månad. För personalen kan gratis parkering innebära att de förmånsbeskattas.

Regionstyrelsen har tidigare beslutat om kostnadsfri parkering för vårdpersonal vid sjukhus i Västra Götalandsregionen (VGR) under perioden 16 april 2020 – 31 augusti 2020. Västtrafik AB håller igång kollektivtrafiken som vanligt och har gjort allt de kan för att få en säkert och smittfritt resande men det kan vara trångt i rusningstrafik.

För att fortsatt ge möjlighet att ta bilen till jobbet och underlätta resor till och från arbetsplatsen i samband med covid-19 beslutas om kostnadsfri parkering för vårdpersonal vid sjukhus i VGR under perioden 1 september 2020 – 31 december 2020. Beslutet gäller endast på personalparkeringar vid sjukhus som förvaltas av Västfastigheter.

Beslutet om kostnadsfri parkering för personal kan innebära att personalen förmånsbeskattas.

För Västra Götalandsregionen innebär beslutet minskade intäkter om cirka 1,8 miljoner kronor per månad.

*Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen