MÅNDAG 17 AUGUSTI 2020


Bild av Gerd Altmann från Pixabay

Moelven List AB i Lovene stängs tillfälligt på grund av tre fall av Covid-19

Moelven List AB i Lovene har de senaste dagarna fått tre konstaterade fall av Covid 19 vid listfabriken i Lovene. Fabriken blev sanerad fredag 14. augusti och smittspårning är påbörjad.

- Testning för Covid 19 är välfungerande i området och samtliga relevanta personer har eller kommer att ombes att genomgå test så snart som praktiskt möjligt, säger Magnus Ingves, VD Moelven List AB.

Planen nu är att fabriken successivt under nästa vecka skall kunna återuppta utlastning och produktion.

- I nuläget vet vi inte i vilken omfattning och hur detta kommer att påverka vår leveransförmåga. Moelvens första prioritet nu är naturligtvis att förhindra vidare smittspridning och dess konsekvenser så långt och så tidigt som möjligt, säger Magnus Ingves.

*Pressmeddelande från: Moelven