FREDAG 14 AUGUSTI 2020

Eldningsförbud i skog och mark från och med 15 augusti

Vår räddningstjänst Samhällsskydd Mellersta Skaraborg har beslutat att det från och med lördag den 15 augusti råder eldningsförbud i skog och mark i Götene, Falköping, Skara och Tidaholms kommuner. Eldningsförbudet gäller inte iordningsställda grillplatser utformade så att möjligheten till spridning är låg.

På grund av det varma och soliga vädret och bara lite regn har marken torkat ut. Därför är det eldningsförbud i Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner från och med lördag 15 augusti klockan 08.00. Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att grilla, elda och använda stormkök i skog och mark.

Stor brandrisk

Brandrisken är mycket hög och det är mycket stor antändnings- och spridningsrisk i skog och mark.

Endast grillning vid iordningsställda grillplatser som är utformade så att risken för spridning är låg.

Under det eldningsförbudet är det inte tillåtet att:
  • Använda engångsgrill
  • Använda stormkök
  • Göra upp eld eller grilla direkt på marken
  • Använda pyroteknisk utrustning, som fyrverkerier utomhus.
Eldningsförbudet gäller tillsvidare kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Att bryta mot förbudet är straffbart och kan leda till böter.

*Information från: Götene kommun