TORSDAG 13 AUGUSTI 2020

Dagens bild från Hällekis med omnejd
I början av maj fick vägen genom Munkängarna en ny slät och bra vägbeläggning, mycket välbehövligt då vägen tidigare var i dåligt skick. Nu blev det ett nöje att åka på vägen, framförallt blev det mycket behagligt att ta sig fram på den släta vägen med cykel. Men i dagarna har nu vägen försetts med ett förstärkningslager med löst grus som vi känner igen från andra vägförbättringar i området, säkert nödvändigt för att vägen skall hålla. Så kör försiktigt på vägen och se upp för stenskott.