ONSDAG 12 AUGUSTI 2020

Om läget för idrottshistoriska sällskapet i Götene

Situationen med corona fortsätter att mycket starkt påverka verksamheten för Götene idrottshistoriska sällskap.

-Den här pandemin är naturligtvis något alldeles fruktansvärt, men om vi tillåter oss att titta på hur det påverkar vårt lokala idrottshistoriska sällskap så får det förstås stora konsekvenser, säger ordförande Fredrik Larsson.

Efter årsmötet i februari fick den resterande delen av vårens verksamhet ställas in. Styrelsen i Götene idrottshistoriska sällskap hade möte alldeles nyligen, och man beslöt att idrottscaféerna med olika former av föreläsningar får bero tills vidare.

-Vi beslutade att avvakta och följa den vidare utvecklingen kring corona. Klart är att det inte blir något idrottscafé i september eller oktober. Styrelsen möts igen i början av november och tar då ställning på nytt inför framtiden, fortsätter Larsson.

Sportbänk i oktober

Klart är dock att man kommer att ordna så kallad Sportbänk den 7 och 21 oktober. De tillfällen då man samlas på ett café i Götene och pratar sport över en fika. Detta blev mycket uppskattat under våren.

-Centrumcafét ser till att social distansering garanteras. Vi kör detta två tillfällen i oktober för att sedan utvärdera även den delen.

Under hösten hade man flera spännande föreläsningar på gång, men det får alltså helt enkelt anstå.

-Styrelsen gör bedömningen att med den situation vi har så finns i nuläget inget alternativ, avslutar ordföranden.

Ingen medlemsresa

Även paraplyorganisationen Westgöta idrottshistoriska sällskap drabbas. Den planerade medlemsresan till Finnkampen i början av september blir inte av. Medlemmar från Götene skulle följt med på resan.

/Fredrik Larsson