ONSDAG 5 AUGUSTI 2020


Ambulanspersonal från Libanesiska Röda Korset hjälper skadade efter den massiva explosionen i Beirut - Foto: LRC - Källa: Svenska Röda Korset

Röda Korset: Stora hjälpbehov efter explosionen i Beirut

Hjälpinsatsen efter den massiva explosionen i Beirut på tisdagskvällen pågår för fullt. Skadade dras fram ur rasmassorna och människor letar desperat efter sina anhöriga i det kaos som råder.

- Senaste dygnet har varit otroligt intensivt. Röda Korset i Libanon ryckte ut omedelbart för att undsätta skadade och chockade. Även första hjälpen-stationer sattes snabbt upp för att underlätta tillgången till vård, då sjukhus är överfulla, säger Sofia Andersson som är landrepresentant för Svenska Röda Korset i Libanon.

- Främsta hjälpbehovet är medicinsk vård och tak över huvudet. Befolkningen i Beirut uppmanas också att ge blod då så många skadats.

Sammanlagt deltar 375 medicinska akutteam och 75 ambulanser från Libanesiska Röda Korset i hjälpinsatsen där uppemot 4 000 människor skadats och över 100 dött. Siffror som kan komma att ändras i takt med att hjälparbetare når fram i den krävande miljön. Vägar och byggnader är skadade eller förstörda och det är inte utan risker att ta sig fram i det drabbade området.

Explosionen kom som en chock för invånarna i Beirut.

- Traumat är naturligtvis stort och psykosocialt stöd kommer att behövas under lång tid fram över. Hundratusentals är hemlösa och saknar tak överhuvudet. Återuppbyggnaden av delar av staden kommer ta tid och kräva stora resurser som drabbade människor i dagsläget inte har. Situationen försvåras ytterligare av covid-19 och den ekonomiska kris som råder i Libanon, säger Sofia Andersson.

Under sina två år i landet har hon sett uppenbara försämringar av samhällsservicen äga rum. Lägg därtill konsekvenserna av explosionen.

- Människor i Beirut behöver vår hjälp och vi har redan frigjort ett akut stöd ur Röda Korsets internationella katastroffond. Frivilliga och personal från Libanesiska Röda Korset gör en enastående insats i denna svåra stund. Nu räddas liv tack vare all investering i ambulansservice och katastrofberedskap. Att ha en lokal partner är det som gör det möjligt att hjälpa så effektivt som möjligt, säger hon.

Svenska Röda Korset har startat en insamling för drabbade. Den som vill hjälpa kan enkelt swisha 1230868075 under namnet Beirut-explosion. På vår hemsida finns ytterligare information: www.rodakorset.se

FAKTA
Till ytan är Libanon ungefär lika stort som Skåne. Av de drygt 6 miljoner som bor där är cirka 1,8 miljoner flyktingar – det gör att Libanon har högsta andel flyktingar per capita i världen. De som flytt kommer framför allt från krigets Syrien, men också från Palestina.

*Pressmeddelande från: Svenska Röda Korset