TISDAG 4 AUGUSTI 2020


Ett fotomontage av den tänkta väggmålningen - Foto/källa: Götene kommun

Erik Johanssons fotokonstverk blir väggmålning i Götene

Nu börjar det hända saker inom ramen för förstudieprojektet Drömmen om Götene. Den första märkbara aktiviteten kommer att bli en riktigt stor avbildning av ett fotokonstverk på en husfasad i Götene centrum.

Detta är möjligt genom ett unikt samarbete mellan Drömmen om Götene, fotokonstnären och Götenesonen Erik Johansson samt den internationellt kända väggmålningskonstnären Huge från Add More Colors. Projektet finansieras av medverkande aktörer samt med stöd av Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

Erik Johansson konstverk ”full moon service”

Planen är att under ca en vecka i augusti, preliminärt från den 10 augusti 2020, låta Huge måla upp ett av Erik Johansson konstverk ”full moon service” på Järnvägsgatan 7.

Genom detta skapar projektet ett spännande landmärke i Götene som ska göra det stråk man arbetar med att utveckla mer levande och intressant. Samtidigt uppmärksammas en mycket talangfull Götenebo som gjort tydliga internationella avtryck med sin konst. Projektet tipsar om att passa på att besöka platsen för att uppleva den fascinerande processen när det unika konstverket blir till.

Under det fortsatta 2020 och en bit in på 2021 fortsätter förstudien genom att fler spännande aktivi-teter utvecklas och provas av de samverkande aktörerna utmed Järnvägsgatan. Allt i syfte att få fler människor i olika åldrar och livsskeden att vilja vistas i Götene och därmed utveckla såväl stadslivet som handel och övrig verksamhet i ortens centrum.

Nyhet från: Götene kommun