ONSDAG 29 JULI 2020

Lägesbild för Västra Götaland

Så här ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Västra Götaland vecka 31.

Förra veckan uppmärksammade vi tilltagande bekymmer med trängsel längs Västkusten. Denna vecka kan vi konstatera att problemet fortplantat sig till några kommuner vid Vänern. Vi får också in fler signaler om att efterlevnaden minskar överlag i länet.
Det här rapporterar Länsstyrelsen i Västra Götaland till regeringen under vecka 31.

Svenskarna börjar uppenbarligen tröttna lite grann på att leva efter coronaregler. Vi får nu in allt fler signaler från länets kommuner om minskad efterlevnad överlag. Det rör sig framför allt om hur vi möter varandra i offentliga miljöer. På torg, gator och liknande.
Precis som tidigare är det individer som brister, medan näringar och verksamhetsutövare tar sitt ansvar.

Tilltagande problem vid Vänern

Föregående vecka kunde vi berätta om tilltagande trängsel på bryggor, i restauranger och vid andra populära samlingsplatser längs Västkusten. Denna vecka rapporterar flera kommuner vid Vänern om liknande bekymmer, om än i något mildare ordalag.

Fortsatt värre framåt natten

Annat är sig likt. Knappt hälften av länets kommuner rapporterar om viss problematik med trängsel. En siffra i det närmaste identisk med föregående veckas. Och naturligtvis ökar problemen på krogar och restauranger med gästernas promillehalt. Det blir alltså fortsatt värre framåt natten.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland