FREDAG 24 JULI 2020

Kulturföretagarföreningen PS spekulant på Falkängen

Götene kommun har för avsikt att sälja Falkängen i Hällekis och nu har Kulturföretagarföreningen PS visat intresse. Tanken är att man skall bilda en stiftelse som sen har för avsikt att ta över Falkängen och sköta driften.

Falkängen ska sen drivas vidare som kulturarv och som mötesplats för samhället, kommunen och Kinnekullebygden. Falkängen är mer än bara ett vandrarhem i gamla arbetarbostäder och man har för avsikt att bevara, tillgängliggöra och utveckla Falkängen för framtiden.

Föreningen PS och PS-stiftelsens interimsstyrelse, som förbereder stiftelsebildandet, har ett nära samarbete med Falkängens byalag, Folkets Husföreningen och andra föreningar på och i anslutning till Falkängen. Man vill nu inleda förhandlingar med Götene kommun om att förvärva Falkängen och villkor och förutsättningar för detta.

Brandsäkerhet och uppvärmning är två stora frågor man måste finna en lösning på för att det skall finnas förutsättningar att driva Falkängen. När det gäller uppvärmning finns en ambition om att anlägga en solenergipark i området.

PS på Falkängen PS-föreningen och PS-stiftelsen gör följande avsiktsförklaring för verksamheten vid ett övertagande av Falkängen. Stiftelsen avser att:

Något privat vinstintresse finns inte i denna verksamhet utan allt överskott skall gå tillbaka in i verksamheten på Falkängen.