TORSDAG 23 JULI 2020

Lägesrapport VGR: Gemensamma ansträngningar behövs för att fortsatt hålla nere smittspridningen

Färre personer insjuknar i covid-19 i Västra Götaland. Andelen personer 70 år och äldre under vecka 29 är fem procent, vilket också är en fortsatt minskning.

– Jag vill betona att det nu är avgörande att var och en fortsätter att ta ansvar. Håll avstånd, stanna hemma vid minsta symtom och undvik att delta i större sociala sammanhang, säger ställföreträdande smittskyddsläkare Birgitta Arnholm, Smittskydd Västra Götaland.

Under förra veckan rapporterades 615 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, att jämföra med veckorna 23-26 då det rapporterades över 2 000 fall i veckan. Fram till och med 22 juli klockan 14 hade Västra Götaland totalt 17 571 bekräftade fall av covid-19.

Det förekommer smittspridning i hela regionen och Smittskydd Västra Götaland redogör i sin veckorapport bland annat om covid-läget i kommunerna och utvecklingen över tid.

– Jag vill ge en eloge till alla som följer rekommendationerna. Pandemin är långt ifrån över och vi måste tillsammans hålla i och hålla ut, säger Birgitta Arnholm.

Antal inneliggande patienter

Behovet av sjukhusvård för covid-19 minskar, men långsamt. I dag 23 juli klockan 10 fanns 65 inneliggande patienter med positiv covid-19 varav 11 vårdas på intensivvårdsavdelning, IVA.

– Belastningen på vården är fortsatt stor, men det är positivt att färre personer med covid-19 behöver intensivvård, säger Jan Kilhamn, stabschef i den regionövergripande sjukvårdsstaben för covid-19.

Provtagnings- och analyskapaciteten har hög belastning men svarstiderna som tidigare varit ett bekymmer har nu gått ner. Under vecka 29 genomfördes 14 611 virusprovtagningar, PCR-tester.

– Det är viktigt att man tar kontakt med vården vid symtom som feber, hosta och halsont, säger Jan Kilhamn. VGR har en aktiv strategi med provtagning och smittspårning, den är till för att bryta smittkedjor, så det är fortsatt viktigt att kontakta din vårdcentral eller 1177 vid misstanke om covid-infektion.

Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen