TORSDAG 23 JULI 2020


Nytt diagram denna vecka, kommer i fortsättningen att visa endast två veckor. Den blå stapeln är totala antalet Covid-19 fall i Skaraborg sen det första fallet konstaterades, den grå stapeln är totala antalet fall veckan tidigare, som jämförelse.. Att ha med alla veckorna i diagrammet blev allt för plottrigt.

Covid-19 läget i Skaraborg

Diagram baserade på Smittskydd Västra Götalands statistik om Covid-19. Idag släppte man data fram till den 21 juli, denna data uppdateras en gång i veckan. Data för Covid-19 patienter som vårdas på Skaraborgs Sjukhus uppdateras varje vardag.Veckorapporterna från Västra Götalandsregionen finns på denna sida