LÖRDAG 18 JULI 2020

Fel på många av de statliga jaktkort som skickats ut

I årets utskick av statliga jaktkort har det visat sig att personnummer saknas på en stor del av dessa. Naturvårdsverket beklagar felet som beror på ett tryckfel hos tryckeriet. För att rätta till detta kommer nya kort tryckas upp. Dessa kommer skickas ut så snart som möjligt.

Den som har betalt för sitt jaktkort har gjort rätt men kommer vid eventuell kontroll av tillsynsmyndighet inte kunna visa det med det jaktkort som skickats ut. Ett korrekt, giltigt, jaktkort ska innehålla information om namn, adress och personnummer enligt jaktförordningen.

Det här behöver du som jägare, som ska ut och jaga innan det nya kortet kommer på posten, göra:

Vi planerar och arbetar för att alla som fått ett felaktigt statligt jaktkort ska ha fått ett nytt hemskickat så snart som möjligt. Jägaren behöver inte göra något för att få det nya korrekta jaktkortet.

Berörda tillsynsmyndigheter som länsstyrelser, polisen, tullen och kustbevakningen har blivit informerade om det inträffade. Även jägarorganisationerna har fått information.

Jaktkort som är beställda efter den 10 juli påverkas inte av det felaktiga utskicket. Finns det ett personnummer på jaktkortet är det korrekt.

Nyhet från: Naturvårdsverket