LÖRDAG 18 JULI 2020

Ombyggnation av Hornborgasjöns utlopp i Flian

Vecka 32 startar en ombyggnation av utskovet i Hornborgasjöns utlopp i Flian. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för projektet och har upphandlat Skanska för genomförandet. Utloppet ligger på den västra sidan av sjön. Bland annat kommer ombyggnationen leda till bättre vandringsmöjlighet för fisk och annan vattenlevande fauna. Arbetet beräknas att pågå i cirka sex månader och kommer innebära begränsningar i tillträde och framkomlighet för besökare vid utloppet.

Det befintliga utskovet vid Hornborgasjöns utlopp i Flian ska byggas om, till ett så kallat stryk. I byggprojektet ingår det även att bygga ett helt nytt breddutskov strax söder om det nuvarande utskovet.

Vandringshinder

Det nuvarande utskovet byggdes i början på 1990-talet och har inneburit ett vandringshinder för fisk. Ombyggnationen görs för att avlägsna detta vandringshinder vilket länge varit ett önskemål från länsstyrelsen Västra Götaland och Havs- och vattenmyndigheten. Naturvårdsverket beslutade därför att söka tillstånd att få göra en ombyggnad, vilket beviljades av Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Ombyggnationen av det befintliga utskovet samt det nya breddutskovet har dimensionerats utifrån hydrologiska beräkningar och nederbördsdata mellan 1996 och 2014 som tar hänsyn till de nya högre nederbördsmängderna under denna period. I jämförelse med den tidigare beräkningsperioden (1958-1985) som låg till grund för dimensioneringen av det nuvarande utskovet.

Klart 2021

Arbetet startar vecka 32 och förväntas vara klart i början av 2021. Under entreprenadtiden kommer det att vara begränsad framkomlighet och olika avspärrningar vid och kring platsen för utskovet. En del av arbetet som ska utföras kommer störa den vanliga ljudbilden vid Flian. Fiske kommer inte kunna ske där och det fågeltorn som står vid utskovet kommer inte heller att kunna nyttjas under byggtiden.

- Vi rekommenderar därför att besökare till Hornborgasjöns utlopp i Flian väljer andra besöksplatser i naturreservatet under denna period. Vägen fram till parkeringsplatsen söder om utskovet kommer sannolikt att stängas av för annan trafik än entreprenör, fastighetsägare och arrendatorer. Vi hoppas att besökare ska ha överseende med dessa störningar och önskar alla välkomna tillbaka så fort allting är klart, säger Hanna Lundkvist, handläggare vid fastighetsenheten på Naturvårdsverket.

Nyhet från: Naturvårdsverket